Костурино

Речник на българския език

Костурино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение