Костенци

Речник на българския език

Костенци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение