Костел

Речник на българския език

Костел географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение