Костанденец

Речник на българския език

Костанденец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение