Копривлен

Речник на българския език

Копривлен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение