Кондофреи

Речник на българския език

Кондофреи географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение