Коларци

Речник на българския език

Коларци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение