Кокорково

Речник на българския език

Кокорково географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение