Кожлювци

Речник на българския език

Кожлювци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение