Ковачица

Речник на българския език

Ковачица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение