Кметовци

Речник на българския език

Кметовци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение