Китница

Речник на българския език

Китница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение