Кирково

Речник на българския език

Кирково географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение