Кермен

Речник на българския език

Кермен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение