Каранци

Речник на българския език

Каранци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение