Караманци

Речник на българския език

Караманци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение