Кантарджиево

Речник на българския език

Кантарджиево географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение