Игнатица

Речник на българския език

Игнатица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение