Иваншница

Речник на българския език

Иваншница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение