Житуша

Речник на българския език

Житуша географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение