Желен

Речник на българския език

Желен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение