Елшица

Речник на българския език

Елшица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение