Егълница

Речник на българския език

Егълница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение