Дъскотна

Речник на българския език

Дъскотна географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение