Дъждовница

Речник на българския език

Дъждовница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение