Долец

Речник на българския език

Долец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение