Девино

Речник на българския език

Девино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение