Девин

Речник на българския език

Девин географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение