Девенци

Речник на българския език

Девенци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение