ДНК

Речник на българския език

ДНК съкращение (тип 503) редактиране

Значение

Дезоксирибонуклеинова киселина.