Големанци

Речник на българския език

Големанци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение