Главанци

Речник на българския език

Главанци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение