Габрешевци

Речник на българския език

Габрешевци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение