Върбница

Речник на българския език

Върбница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение