Върбенци

Речник на българския език

Върбенци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение