Върбен

Речник на българския език

Върбен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение