Вълчитрън

Речник на българския език

Вълчитрън географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение