Вълчек

Речник на българския език

Вълчек географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение