Врачанци

Речник на българския език

Врачанци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение