Власатица

Речник на българския език

Власатица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение