Вехтино

Речник на българския език

Вехтино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение