Великовци

Речник на българския език

Великовци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение