Вазово

Речник на българския език

Вазово географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение