Бърдоква

Речник на българския език

Бърдоква географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение