Бърдарски

Речник на българския език

Бърдарски географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение