Бъзовица

Речник на българския език

Бъзовица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение