Бутроинци

Речник на българския език

Бутроинци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение