Бръшлен

Речник на българския език

Бръшлен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение