Бранковци

Речник на българския език

Бранковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение