Браница

Речник на българския език

Браница географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение